Hana Krupa Linhartová

,,Jsem malířka. Malířství je pro mě přirozený způsob komunikace mezi vnitřním a vnějším světem. Vnímám propojenost těchto světů a čím dál tím víc vidím, jak se obousměrně vzájemně ovlivňují. Skrze malířství hledám a nacházím krásu a harmonii ve světě kolem sebe, ale i uvnitř mě samé.

Mým hlavním tématem, které dlouhodobě zkoumám pomocí různých přístupů, je krajina. Vnímám, že stejně jako člověk má přímý vliv na krajinu a svým působením ji proměňuje, že i krajina utváří nitro člověka, který se v ní pohybuje. Maluji krajinu reálnou, formou plenérových studjí většinou akvarelem nebo olejem na menší formáty nebo krajinu imaginární, která se pro mě stává nosičem dalšího hlubšího sdělení. Ve své tvorbě se soustředím na krásu a harmonii, protože věřím, že je potřeba vytvářet vizi světa, ve kterém chceme žít."

S Monikou Michaelovou se přátelíme a již druhým rokem spolupracujeme na knize Místa, kde země promlouvá, Monika vytváří text a já jej doplňuji obrazem. Někdy přijde první text, který doplníme obrazem a někdy se první vynoří obraz, který si sám řekne o doplnění textem. Pracujeme hodně intuitivně, příběhy se rodí z míst, která si přitáhla naši pozornost, která jsme navštívili a kde tušíme mimořádný význam z hlediska energetického i historického... V minulém roce vznikla knížečka "Hranická propast", kterou umělecky svázal můj muž Matěj Krupa.

Knížečku nabízíme zde v Dobrošopu, kde také najdete jednotlivé ilustrace ať už ve formě pohlednic nebo reprodukce ve formátu A4.
Momentálně zpracováváme další místa, od Beskyd, přes České Středohoří až po Šumavu, máte se na co těšit...