Kousek země

Dlouhodobým záměrem nadačního fondu Mosty-Puentes je sbírka na odkup a správu pozemků, které jsou v blízkosti míst s historickým a duchovním významem pro naši zemi.

IMG_2142

Naší prací je převážně

  • Správa silových míst 
    Kogi takové místo nazývají Shikwakala a ve volném překladu by to mohlo znamenat “místa kde pramení síla země”. Tam můžeme  zajít a v klidu naslouchat tomu, co nám země říká, a podle toho potom vědět, co máme dělat, aby naše životy a naše země byly ve zdravé rovnováze. Do správy se místo může dostat formou výkupu pozemku, nebo převzetím do dlouhodobého užívání – pacht.

  • Škola přírodní moudrosti
    Když se řekne škola, vyvstane okamžitě předpoklad jakéhosi systému, řádu, průvodcování nebo dokonce vztahu učitel a žák. Setkávání, která svoláváme, však nic z toho nenabízí. Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a lidmi, kteří jsou spojeni s původními tradicemi naší země a nesou to, co je prospěšné pro veškerý život. Dává nám smysl tyto zkušenosti předávat dál. Je to přirozená forma ekologické edukace pro děti, dospívající, dospělé, rodiny, společenství, školy i firmy.

Aktuálně hledáme místa v Beskydech nebo v pobeskydí

Právě tam se totiž v současnosti propojují lidé, kteří mají zájem společně hospodařit, například vysadit sad s jedlou zahradou nebo najít vhodný prostor pro přírodní pohřbívání a posvátný háj. Když člověk vstoupí na takové místo, dotkne se těch stránek sebe a svého života, které potřebuje oživit a kterým potřebuje naslouchat. Platforma nadačního fondu taková místa vytváří a aktivuje.

Proč to děláme?

,,Začalo to v roce 2016, kdy jsem měla pocit, že domorodci Kogi chtějí naši podporu, aby koupili zpět své původní teritorium. Byla jsem však postavena před fakt, že bude lepší, když se budeme orientovat na svou zem a kupovat zpět své teritorium a pečovat o svá místa se zvláštním historickým a duchovním významem. Kogi mají svoje území. To, co nejsou schopni vyřešit a co je teď dohání, je způsob, jak se civilizace staví ke své vlastní zemi a životu jako takovému.“ Monika Michaelová

Více informací najdete na našem webu www.mosty-puentes.cz/kousek-zeme