Škola přírodní moudrosti

Když se řekne škola, vyvstane okamžitě předpoklad jakéhosi systému, řádu, průvodcování nebo dokonce vztahu učitel a žák. Setkávání, která svoláváme, však nic z toho nenabízí. Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a námi. Dává nám smysl toto předávat dál.

IMG_2347

Je to přirozená forma ekologické edukace.

Právě když přijíždějí na setkání rodiny s dětmi, tak zažíváme velmi rychle dynamiku společenství. Společná práce a prostor nás vlastně spojí. Dospělí i děti pozorují, objevují a napodobují. Děti si vytváří jakýsi paralelní svět. Chvíli se opičí, pak si dělají něco úplně svého a nakonec se zase připojí k nám. Děti i dospělí opravdu mohou vycházet ze svého vnitřního pocitu: A teď do toho vstoupím a budeme všichni dohromady.  A pak zase vystoupí a krouží kolem a vlastně hledají nějaká svoje místa, ve kterých je jim dobře. Vidí, jak pracujeme se zemí, jak se učíme zemi naslouchat a porozumět jí. Vnímají,  jak se uvolňujeme, abychom méně přemýšleli a více cítili.  Vidí, že bereme do rukou kosu a rýč a motyčku. Jak sbíráme byliny a vaříme na ohni. Společně si vyprávíme příběhy a vznikají nové, ty naše, prožité. To vše do nás sází semínko, které  otevírá most k tomu být autentický. Je to něco, co se do člověka otiskne.  Když děti vidí svoje rodiče takhle být a pracovat a cítí jejich přátelství s dalšími lidmi, začnou přijímat ten obraz do svého světa.

V takovém setkávání vidíme zdravý prvek pro život.

Pro rodiny, jednotlivce, školy i firmy. 

 

Více informací najdete na našem webu https://www.mosty-puentes.cz/skola-prirodni-moudrosti/